Het definiëren van een stelling

DELEN VIA

Leestijd: 2 minuten

In een debat zijn er taken die de debaters moeten opvolgen: debatteren is immers discussiëren met regels. Over één onderdeel krijgen we van docenten nogal eens vragen, en daarom leggen we graag uit hoe je een openingsspeech als voorstander goed kunt aanpakken. Want ook in een debat geldt: een goed begin is het halve werk. Hieronder lees je waarom het uitleggen van de stelling heel erg belangrijk is voor een goed debat en wat een goede definitie nou precies is.

Voorstanders aan het woord

Een uitdagende maar heel belangrijke taak voor de voorstanders, is uitleggen hoe zij de stelling bedoelen. Dit ligt bij hen omdat de voorstanders altijd beginnen, en is om grofweg twee redenen belangrijk. De eerste is dat er geen twijfel bestaat – ook niet bij de tegenstanders en de jury – waar het debat over gaat, en de tweede is dat de uitleg een goed debat mogelijk maakt.

Stel de stelling is:

OM MEE TE DOEN AAN EEN TALENTENJACHT MOET JE 16 JAAR OF OUDER ZIJN

Er zijn verschillende soorten talentenjachten: op tv, op scholen, en zelfs online. Misschien is het voor het team van de voorstanders duidelijk over welk soort talentenjacht het gaat. Maar als er niks over gezegd wordt tijdens de opening van het debat, kan het zijn dat de tegenstanders over andere talentenjachten hebben en lopen er twee debatten door elkaar. Wanneer je de stelling duidelijker maakt, bijvoorbeeld door te zeggen ‘dit geldt alleen voor talentenjachten op tv’, dan voorkom je latere verwarring. Dit noemen we de stelling definiëren.

Definiëren met een voorbeeld

Wanneer je voor een stelling bent, is het dus belangrijk om ook met een voorbeeld te laten zien wat je met de stelling bedoelt. Op deze manier snappen de tegenstanders en de jury hoe de stelling gaat werken. Als er geen toelichting is gegeven, komen er vragen als ‘geldt dit verbod ook tijdens schoolvakanties?’ of ‘wanneer is iets een talentenjacht?’. Er kan dan een welles/nietes discussie ontstaan. Dat is jammer, want het debat moet natuurlijk gaan om de argumenten en reacties, en niet (enkel) om de definitie van een talentenjacht. De stelling over talentenjachen kun je als volgt beginnen: ‘Wij zijn voor de stelling: Om mee te doen aan een talentenjacht moet je 16 jaar of ouder zijn. Met talentenjachten bedoelen we talentenjachten op tv, zoals the Voice of Holland, en Holland’s got Talent. Daarvoor hebben we drie argumenten: …’.

Eerlijk debatteren

Heel belangrijk bij het geven van een toelichting op de stelling is om een sportieve definitie te geven. De tegenstanders zouden de toelichting moeten kunnen verwachten. Dit is nodig zodat het debat mogelijk blijft. Dat klinkt misschien wat gek, maar het volgende voorbeeld maakt duidelijk waarom een goede en eerlijke definitie zo belangrijk is.

Als de stelling is:

ALS HET HARD WAAIT MOETEN ALLE SCHOLIEREN VRIJ KRIJGEN,

dan is het geen eerlijke definitie als voorstanders zeggen ‘met harde wind bedoelen wij orkanen’. Waarom niet? Ten eerste omdat orkanen niet voorkomen in Nederland, en dit dus geen probleem is. Daarnaast is een orkaan een natuurramp, en geldt er dus een situatie waarbij scholen sowieso dicht zouden gaan. Voor de tegenstanders is het met zo’n toelichting onmogelijk om de andere kant te verdedigen waardoor er geen debat mogelijk is. Het is dus ook belangrijk dat leerlingen kritisch naar de bedachte definitie kijken; het heeft veel invloed op het debat en op onze toernooien let de jury hier ook op!