Privacyverklaring

Stichting Nederlands Debat Instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.schooldebatterenm.kinsta.cloud

035 625 20 51
[email protected]

De gegevens

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Hier wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Stichting Nederlands Debat Instituut verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dit is de privacyverklaring van Stichting Nederlands Debat Instituut. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Nederlands Debat Instituut verzameld worden. Deze verklaring beschrijft wat er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe jij de gegevens kan aanpassen, inzien of kan verwijderen. Mocht je vragen hebben over het gebruik van jouw gegevens door Stichting Nederlands Debat Instituut, neem dan gerust contact op via [email protected].

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel gegevens

Stichting Nederlands Debat Instituut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Nederlands Debat Instituut stuurt via e-mail nieuwsbrieven onder de noemer les- en stellingentips. Deze nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling. Je voornaam, e-mailadres en interesses omtrent onze trainingen worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Nederlands Debat Instituut. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Indien je een training bij ons hebt gevolgd en een evaluatie invult via onze website, gebruiken wij deze gegevens om onze diensten te optimaliseren. Het invullen van deze evaluatie is geheel vrijblijvend. Ook worden gegevens gevraagd voor onze nieuwsbrief en aanvullende tips voor de afgenomen dienst.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Nederlands Debat Instituut via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en jouw vraag of verzoek.

Cookies

Stichting Nederlands Debat Instituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Nederlands Debat Instituut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Nederlands Debat Instituut neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nederlands Debat Instituut) tussen zit. Het Nederlands Debat Instituut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Analytics

De website van Stichting Nederlands Debat Instituut verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek, de pagina’s die je veel bezoekt, of met welk apparaat je de website bezoekt, of je geografische locatie. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

Adwords

Wij maken gebruik van het online advertentieplatform “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google’). Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt een Cookie voor de Conversion Tracking op jouw computer geplaatst. Deze Cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daardoor niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer je bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de Cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat je op de advertentie geklikt hebt en naar deze site gebracht werd. Elke kant van Google AdWords krijgt een andere Cookie. Op die manier is het onmogelijk dat Cookies via de websites van AdWords klanten gevolgd kunnen worden.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vind je onder:https://policies.google.com/privacy

 Sociale media

Stichting Nederlands Debat Instituut verzamelt jouw klikgedrag door middel van een facebookpixel op enkele pagina’s. Facebook is een sociale media platform die deze gegevens verzamelt om vervolgens passende advertenties te genereren op het platform zelf. Bekijk het volledige privacybeleid hier.

Op de website worden ook video’s van YouTube verwerkt, hier worden de gegevens over o.a. de kijktijd, weergaves en locatie verzameld. Deze informatie wordt gebruik voor het optimaliseren van video’s voor alle gebruikers.

Ontvangers

Mailchimp

De nieuwsbrieven en tips worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Dit programma houdt ook bij welke mails worden geopend en waar er op wordt geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij opnieuw targetten met mails. Dit zijn de voorwaarden waar je mee akkoord gaat op het moment dat je je inschrijft op onze nieuwsbrieven. Je kunt je te allen tijde uitschrijven.

Officebox

De e-mail van Stichting Nederlands Debat Instituut wordt gehost bij Officebox. Als jij contact opneemt via de formulieren (dit geldt ook voor evalutieformulieren of een quiz) of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Officebox.

Klik en Steen

De website en back-ups van de website worden gehost via Klik en Steen bij Skyberate. Gegevens die jij achterlaat op de website van het Nederlands Debat Instituut zijn op de servers van Skyberate opgeslagen.

Interleave/Atomos

De workflow van diensten worden gefaciliteerd door Interleave/Atomos. Gegevens die jij achterlaat via het contactformulier of telefonisch worden opgenomen in dit platform. Het betreft hier de NAW-gegevens, e-mailadressen, facturatie-informatie en kennisgeving over diensten.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Nederlands Debat Instituut, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected].

Contactgegevens

Op het moment dat je contact opneemt met het debatinstituut via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 7 jaar terug bewaard.

Contactgegevens die ingevuld zijn via de website (denk hier aan het invullen van het contactformulier, een evaluatieformulier of een quiz) worden bewaard voor 7 jaar.

Analytics, Adwords & Hotjar

De gegevens die Analytics & Adwords op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics, Adwords.

Sociale Media

De gegevens van Facebook en YouTube worden van 3 maanden tot 1 jaar bewaard. Hierna worden deze gegevens verwijderd. Deze gegevens zijn tevens anoniem en niet aan jouw naam gekoppeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Nederlands Debat Instituut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Nederlands Debat Instituut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

De beveiliging

Stichting Nederlands Debat Instituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven van eerdergenoemde systemen en software.

Plichten

Stichting Nederlands Debat Instituut verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van diensten via e-mail. Stichting Nederlands Debat Instituut verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Nederlands Debat Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Nederlands Debat Instituut behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Nederlands Debat Instituut te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Nederlands Debat Instituut
[email protected]
035-6252051

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Voor de laatste informatie of een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Stichting Nederlands Debat Instituut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Stichting Nederlands Debat Instituut. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Stichting Nederlands Debat Instituut niet aansprakelijk.

Voor technische aan- of opmerking kunt u de webmaster contacteren via het contactformulier.