Waarom debatteren met jouw vmbo-klas?

DELEN VIA

Is debatonderwijs iets voor op het vmbo? Ja! Debatteren is juist iets voor het vmbo waar jongeren vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken! Het zorgt voor het vergroten van spreek- en luistervaardigheden en het versterkt het zelfvertrouwen.

Waarom debatteren?

Tegenwoordig wordt er veel van leerlingen gevraagd. Vmbo-leerlingen missen daarbij soms het zelfvertrouwen of de vaardigheden om hun mening te uiten. Door ze handvatten te geven om te spreken, durven ze eerder hun mond open te doen en leren ze dat hun mening ertoe doet. Debatonderwijs is een leuke en uitdagende manier om leerlingen zich te laten verdiepen in onderwerpen waar ze zich normaal gesproken misschien niet mee bezighouden. Met debatteren leren ze elkaar en de wereld beter begrijpen.

Hoe debatteren wij?

Doordat een debat altijd over een ‘opgelegde’ mening gaat – je bent of voor of tegen een stelling – leren jongeren in een veilige sfeer hun mening te uiten. Onze debatactiviteiten en het lesmateriaal dat we maken zijn altijd op maat en speciaal afgestemd op de leerlingen: laagdrempelig, speels en activerend. De nadruk tijdens het debatteren ligt op samenwerking, niet op winnen. Onze trainingen worden gegeven door enthousiaste en ervaren trainers, die met leuke oefeningen en daaraan gekoppeld de theorie jouw leerlingen met plezier leren debatteren. Spreken leer je immers vooral door het te doen. Dat kun je ook ervaren tijdens het landelijke debattoernooi voor vmbo-scholieren dat we organiseren!

Kerndoelen

Debatteren geeft – zonder veel extra werk, tijd of moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Enkele kerndoelen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs waaraan debatonderwijs voldoet zijn:

  • Spreken en schrijven
  • Presenteren
  • Overleg, planning en discussie
  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Samenwerken

Wil je meer informatie over hoe debatteren een invulling geeft aan de kerndoelen, neem dan contact met ons op.

Debatophetvmbo.nl

Onze missie is op alle onderwijsniveaus debatteren een plek te geven. Bijzondere aandacht is er daarbij voor het vmbo, want juist voor hen kan debatteren veel opleveren. Kijk daarom voor meer informatie op www.debatophetvmbo.nl.