Waarom debatteren met jouw mbo-studenten?

DELEN VIA

Met jouw studenten aan de slag met debat? Besteed aandacht aan teambuilding, spreekvaardigheid en maatschappelijke vraagstukken. Debatonderwijs in de klas leert mbo’ers mondiger worden en voor hun eigen mening op te komen. Het is daarmee ook een goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt of het hbo.

Waarom debatteren?

Door te debatteren worden studenten mondiger, leren ze analytisch denken, argumenteren en presenteren. De stellingen die we tijdens de debattrainingen en in ons lesmateriaal gebruiken zijn prikkelend én actueel. Daardoor leren studenten zich verdiepen in maatschappelijke onderwerpen en vergroten ze ook hun betrokkenheid bij de maatschappij. Het leert ze ook overleggen, samenwerken en op hun mening uiten. Het is daarmee een uitstekende voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.

Hoe debatteren we?

Doordat een debat altijd over een ‘opgelegde’ mening gaat – je bent of voor of tegen een stelling – leren jongeren in een veilige sfeer hun mening te uiten. Onze debatactiviteiten en het lesmateriaal dat we maken is altijd op maat en speciaal afgestemd op studenten: laagdrempelig, actueel en activerend. De nadruk tijdens het debatteren ligt op samenwerking, niet op winnen. Onze trainingen worden gegeven door enthousiaste en ervaren trainers, die met leuke oefeningen en daaraan gekoppeld de theorie jouw leerlingen met plezier leren debatteren. Spreken leer je immers vooral door het te doen. Dat kun je ook ervaren tijdens het landelijke debattoernooi voor mbo-studenten dat we organiseren!

Kerndoelen

Debatteren geeft – zonder veel extra werk, tijd of moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Enkele kerndoelen in het middelbaar beroepsonderwijs waaraan debatonderwijs voldoet zijn:

  • Deelnemen aan discussie en overleg
  • Monoloog kunnen houden
  • Informatiebronnen op waarde kunnen schatten
  • Perspectief van anderen kunnen innemen

Wil je meer informatie over hoe debatteren een invulling geeft aan de kerndoelen, neem dan contact met ons op.Op de hoogte blijven?

Elke maand versturen we een lestip met debattips voor in de klas. Wil jij op de hoogte zijn van het nieuwste lesmateriaal? Maandelijks actuele stellingen ontvangen? Meld je dan nu aan!