Waarom debatteren met jouw havo/vwo-leerlingen?

DELEN VIA

Hoe debatteer je met jouw havo- en vwo-leerlingen? En wat hebben ze daaraan? Versterk het analytisch vermogen van je leerlingen en laat ze nadenken over maatschappelijke onderwerpen. Een goede voorbereiding op vervolgonderwijs!

Waarom debatteren?

Debatonderwijs maakt van jongeren mondige burgers. Door te debatteren vergroten leerlingen hun woordenschat en het analytisch denken, argumenten en presenteren. De stellingen die we gebruiken zijn niet alleen prikkelend, maar ook actueel. Daardoor leren ze zich te verdiepen in maatschappelijke onderwerpen en vergroten ze hun betrokkenheid bij de maatschappij. Daarnaast leren ze zich te verplaatsen in de ander, en dat het belangrijk en goed is om een eigen en misschien andere mening te hebben. Tot slot leren ze die mening te onderbouwen en ervaren ze dat ze die mogen uiten.

Hoe debatteren we?

Doordat een debat altijd over een ‘opgelegde’ mening gaat – je bent of voor of tegen een stelling – leren jongeren in een veilige sfeer hun mening te uiten. Onze debatactiviteiten en het lesmateriaal dat we maken zijn altijd op maat en speciaal afgestemd op de leerlingen: laagdrempelig, speels en activerend. De nadruk tijdens het debatteren ligt op samenwerking, niet op winnen. Onze trainingen worden gegeven door enthousiaste en ervaren trainers, die met leuke oefeningen en daaraan gekoppeld de theorie jouw leerlingen met plezier leren debatteren. Spreken leer je immers vooral door het te doen. Dat kun je ook ervaren tijdens het landelijke Onderbouw Debattoernooi of het NK Debatteren voor Scholieren dat we organiseren!

Kerndoelen

Debatteren geeft – zonder veel extra werk, tijd of moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Enkele kerndoelen in het middelbaar onderwijs waaraan debatonderwijs voldoet zijn:

  • Spreken en schrijven
  • Presenteren
  • Overleg, planning en discussie
  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Samenwerken

Wil je meer informatie over hoe debatteren een invulling geeft aan de kerndoelen, neem dan contact met ons op.