Waarom debatteren met jouw basisschoolklas?

DELEN VIA

Hoe debatteer je met basisschoolleerlingen? En wat leren zij daarvan? Hoe jong ze ook zijn, de mening van kinderen doet ertoe. Debatteren op de basisschool leert ze op een uitdagende manier luisteren, nadenken en spreken.

Waarom debatteren op de basisschool?

Onze debatactiviteiten in het basisonderwijs zijn een eerste introductie tot debatteren. Door te debatteren bouwen kinderen aan hun woordenschat. Ze worden mondiger, leren beter hun verhaal te doen en op een actieve, uitdagende manier om over actuele maatschappelijke vraagstukken na te denken. Daarnaast leren ze ook dat het oké is om een eigen mening te hebben, net zoals dat het oké is voor de ander om een andere mening te hebben. De leerlingen leren zich verplaatsen in de ander en daarmee ook kritisch nadenken over hun eigen ideeën.

Hoe debatteren wij?

Doordat een debat altijd over een ‘opgelegde’ mening gaat – je bent of voor of tegen een stelling – leren kinderen in een veilige sfeer hun mening te uiten. Onze debatactiviteiten en het lesmateriaal dat we maken zijn altijd op maat en speciaal afgestemd op kinderen: laagdrempelig, speels en activerend. De nadruk tijdens het debatteren ligt op samenwerking, niet op winnen. Onze trainingen worden gegeven door enthousiaste en ervaren trainers, die met leuke oefeningen en daaraan gekoppeld de theorie jouw leerlingen met plezier leren debatteren. Spreken leer je immers vooral door het te doen!

Kerndoelen

Debatteren geeft – zonder veel extra werk, tijd of moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Enkele kerndoelen in het basisonderwijs waaraan debatonderwijs voldoet zijn:

  • Creatief denken en handelen
  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Oriëntatie op zichzelf en de wereld

Wil je meer informatie over hoe debatteren een invulling geeft aan deze kerndoelen, neem dan contact met ons op.