Schooldebatteren Logo

STELLING

Voetbalclubs moeten een jaar lang worden uitgesloten van competitie als hun supporters zich discriminerend uiten

00:00