Schooldebatteren Logo

STELLING

Vluchtelingen moeten uitsluitend nog worden opgevangen in de regio van herkomst

00:00