Schooldebatteren Logo

STELLING

De verantwoordelijkheid voor eerlijke kleding ligt bij de consument

00:00