Schooldebatteren Logo

STELLING

Tweede Kamerfracties moeten een kwart van hun zetels afstaan aan de jongerenafdeling van hun partij

00:00