Schooldebatteren Logo

STELLING

Terminaal zieken moeten een afdwingbaar recht krijgen op iedere experimentele behandeling

00:00