Schooldebatteren Logo

STELLING

Reclames van grote bedrijven moeten vooraf door een toetsingscommissie worden goedgekeurd

00:00