Schooldebatteren Logo

STELLING

Politici zouden altijd volledig open moeten zijn over hun gezondheid

00:00