Schooldebatteren Logo

STELLING

Ontwikkelingshulp moet alleen aan lokale bedrijven worden verstrekt

00:00