Schooldebatteren Logo

STELLING

Westerse landen moeten humanitaire hulp bieden aan landen onder het bewind van een dictator

00:00