Schooldebatteren Logo

STELLING

Wapens sturen naar een conflictgebied doet meer kwaad dan goed

00:00