Schooldebatteren Logo

STELLING

Mensen die discriminerende opmerkingen maken moeten een week lang een clownsneus dragen

00:00