Schooldebatteren Logo

STELLING

Het is beter als medische patenten ongeldig zijn in ontwikkelingslanden

00:00