Schooldebatteren Logo

STELLING

Nederland moet mensen met een sterk afwijkende cultuur geen permanente verblijfsvergunning geven

00:00