Schooldebatteren Logo

STELLING

Mbo-opleidingen moeten zich geheel richten op het opleiden van vakmensen en bredere vorming achterwege laten

00:00