Schooldebatteren Logo

STELLING

Het EU-budget voor grensbewaking* moet besteed worden aan het verbeteren van leefomstandigheden in Afrikaanse landen *Grensbewaking gaat over het bewaken van de buitengrenzen van Europa én het controleren van migratiestromen binnen Europa en binnen Afrika. Migratie is voor veel bevolkingsgroepen een eeuwenoude manier van leven (bijvoorbeeld Nomaden) en overleven (bijvoorbeeld seizoenswerk).  

00:00