Schooldebatteren Logo

STELLING

Geldboetes bij een betalingsachterstand van de zorgverzekering moeten worden afgeschaft

00:00