Schooldebatteren Logo

STELLING

Er wordt in de Nederlandse geschiedenisboeken te weinig aandacht besteed aan kolonialisme

00:00