Schooldebatteren Logo

STELLING

Er moet een quotum komen voor het maximaal aantal asielzoekers dat Nederland binnen mag komen

00:00