Schooldebatteren Logo

STELLING

Eindexamenleerlingen moeten worden vrijgesteld van het volgen van lessen

00:00