Schooldebatteren Logo

STELLING

Een uur bewegen per dag moet standaard in het lesprogramma

00:00