Schooldebatteren Logo

STELLING

De overheid moet religieuze instellingen sluiten waar extremistisch gedachtegoed openlijk wordt gepredikt

00:00