Schooldebatteren Logo

STELLING

De landbouwsubsidies vanuit de Europese Unie moeten worden afgeschaft

00:00