Schooldebatteren Logo

STELLING

Bij internationale klimaatonderhandelingen moeten toekomstige generaties een plek aan tafel krijgen

00:00