Schooldebatteren Logo

STELLING

Als een kabinet aftreedt mogen de leden zich niet weer verkiesbaar stellen

00:00