Schooldebatteren Logo

STELLING

Alleen landen die vrouwenrechten respecteren hebben recht op ontwikkelingshulp

00:00