Schooldebatteren Logo

STELLING

Het is beter als de opkomstplicht heringevoerd wordt

00:00