Schooldebatteren Logo

STELLING

Het klimaatprobleem wordt het beste opgelost als de overheid zich afzijdig houdt

00:00