Schooldebatteren Logo

STELLING

Docenten moeten elk jaar samen met hun leerlingen eindexamen afleggen

00:00